Bản tin Tài chính Bất động sản số 24

232

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=j420tru5qkM[/embedyt]

– NGÀY 15/8, NGHỊ QUYẾT XỬ LÝ NỢ XẤU CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC
– HOREA: ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CÁCH TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH SẮC THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT
– TRÀ VINH: XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP CỔ CHIÊN BẰNG 100% VỐN DOANH NGHIỆP
– TRỤC LỢI TỪ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI: NGƯỜI DÂN KHỐN ĐỐN VÌ NHẬP NHÈM DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ

http://thuonghieucongluan.com.vn

Rate this post