Đất nông nghiệp ở TP.HCM đang bị thoái hóa nặng

54

Kết quả điều tra cho thấy đất nông nghiệp, lâm nghiệp và làm muối ở TP.HCM đều bị thoái hóa nghiêm trọng.

Đất nông nghiệp hai bên đường Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh, TP.HCM)

Ngày 14.5, UBND TP.HCM phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu ở TP.HCM.

Theo đó, tổng diện tích đất được điều tra, đánh giá đợt này hơn 113.000 ha. Kết quả điều tra cho thấy có hơn 96.800 ha, chiếm 85% diện tích điều tra bị thoái hóa trong đó: thoái hóa nặng là 61.866 ha (chiếm hơn 54% diện tích); thoái hóa trung bình khoảng 18.900 ha (chiếm 17% diện tích); thoái hóa nhẹ khoảng 16.000 ha (chiếm 14% diện tích).

Phân lại thoái hóa đất theo các loại đất: Đất nông nghiệp có 49.341 ha/64.236 ha đất bị thoái hóa (chiếm 77%); đất lâm nghiệp có 35.593 ha/35.685 ha đất bị thoái hóa (chiếm hơn 99%); đất nuôi trồng thủy sản có 8.884 ha/10.503 ha đất bị thoái hóa (chiếm 84,58%); đất làm muối có 1.709 ha đất bị thoái hóa, chiếm 100% diện tích…

UBND TP.HCM giao các sở, ngành, UBND 24 quận, huyện căn cứ kết quả số liệu thoái hóa đất có biện pháp, phương án quản lý, khai thác, sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, hợp lý và bền vững, giảm thiểu tối đa thoái hóa đất trên địa bàn.

Theo Thanh niên