TRỤC LỢI TỪ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI: “LẬP LỜ” THU HỒI ĐẤT ĐỂ ĐỊNH CƯ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

424

Một văn bản thoả thuận cho Công ty Cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng lập thủ tục đầu tư theo quy hoạch tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà. Trong một văn bản khác, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch. Như vậy, có thể được hiểu rằng đây là dự án khu dân cư thương mại và chỉ một phần được thực hiện tái định cư?

http://thuonghieucongluan.com.vn